Polityka prywatności

Drewno Bis S.C. Krystian Wystrach, Gabriela Wystrach szanuje prywatność swoich Użytkowników oraz Klientów, dlatego gromadzimy tylko takie dane osobowe, które zostały podane dobrowolnie przez osoby odwiedzające nasz serwis internetowy, aby przekazywać im informacje i/lub dostarczać usługi: szkoleniowe, doradcze i informacyjne .

 

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy dane osobowe.

Przekazane nam dane osobowe są przetwarzane przez Drewno Bis S.C. Krystian Wystrach, Gabriela Wystrach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 153, NIP: 6311006290, zwanej dalej Drewno Bis              

Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z ustalonymi prawem zasadami:

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2) Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922 z późn. zm.)

3) Ustawa z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.)

 

Każdy Użytkownik ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich danych osobowych. Ponadto dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

 1. Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

 

Operatorem Serwisu wwwdrewnobis.pl jest Drewno Bis S.C. Krystian Wystrach, Gabriela Wystrach z siedzibą w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 153, NIP: 6311006290

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

1) Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

2) Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

3) Poprzez stosowanie narzędzi lokalizacyjnych (mapa Google) oraz udostępnienie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, m.in. aplikacji Facebook.

 

 1. Informacje w formularzach

 

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika (m.in. poprzez uzupełnienie formularza kontaktowego na naszej stronie – formularz „zapisz się online”). Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia – m.in.: adres IP, oznaczenie czasu.
 2. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika.
 3. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia lub kontaktu handlowego , doradczego itp..
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

 

III. Informacja o plikach cookies

 

Nasz serwis korzysta z plików cookies i wykorzystuje je głównie w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są do:

 • tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;
 • optymalizacji korzystania z Serwisu.

 

Na naszej stronie internetowej wyświetla się baner z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie plików cookies w komputerze użytkownika. Jeśli użytkownik nie wyraża na to zgody, działania prowadzone za pośrednictwem komputera użytkownika lub podłączonego do Internetu urządzenia nie będą monitorowane w celach marketingowych.

Nasza strona internetowa używa dwóch rodzajów plików cookies: sesyjnych oraz stałych. Pliki cookies sesyjne to pliki tymczasowe, pozostające na urządzeniu końcowym aż do momentu wylogowania ze strony lub zamknięcia wszystkich okien przeglądarki. Pliki tego rodzaju nie są blokowane po niewyrażeniu przez użytkownika zgody na ich umieszczenie w komputerze. Wybór użytkownika zostanie zachowany w pliku cookies na okres 90 dni. Jeśli użytkownik chce zmienić wybraną wcześniej opcję, powinien usunąć pliki cookies ze swojej wyszukiwarki internetowej.

Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, użytkownik może nie wyrazić na to zgody, dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia.

 

 1. Narzędzia lokalizacyjne

 

Drewno Bis może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika (m.in. poprzez zalogowanie użytkownika na koncie Google). Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

 

 1. Aplikacje społecznościowe

 

Na stronie internetowej firmy mogą znajdować się funkcje, które umożliwiają udostępnianie treści za pomocą aplikacji społecznościowych stron trzecich, takich jak m.in. przycisk „Lubię to” na Facebooku. Aplikacje te mogą gromadzić i wykorzystywać dane dotyczące aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej. Wszelkie dane osobowe podawane przez użytkowników za pośrednictwem takich aplikacji społecznościowych mogą być zbierane i wykorzystywane przez innych użytkowników powyższych aplikacji społecznościowych, a prowadzone za ich pomocą interakcje podlegają

 

postanowieniom polityki prywatności firm, które są dostawcami aplikacji. Nie mamy wpływu i nie bierzemy odpowiedzialności za powyższe firmy oraz wykorzystanie przez nich danych użytkowników.

 

 1. Udostępnianie i powierzenie przetwarzania danych osobowych

 

Drewno Bis nie udostępnia danych osobowych podmiotom niepowiązanym, za wyjątkiem sytuacji, w których jest to konieczne w związku z prowadzeniem naszej działalności lub w celu realizacji zgłoszeń użytkowników serwisu, lub też w sytuacjach wymaganych lub dozwolonych przez przepisy prawa.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Drewno Bis może w określonych przypadkach udostępnić informacje na temat użytkowników firmom zewnętrznym lub dostawcom usług lub sprzedawcom działającym w naszym imieniu, aby zrealizować zgłoszenia użytkowników.

Dodatkowo, Drewno Bis może udostępnić dane osobowe w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju przeniesieniem własności serwisu internetowego, z którym powiązane są wspomniane dane, jak również na wniosek władz lub organów ścigania, lub gdy jest to wymagane przez stosowne ustawy, wyroki sądowe lub inne przepisy państwowe. Konieczność udostępnienia danych osobowych może być również spowodowana przeprowadzaniem audytów w zakresie prywatności danych lub bezpieczeństwa i/lub podczas rozpatrywania skarg lub podejmowania działań związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa.

Drewno Bis nie sprzedaje danych osobowych osobom trzecim, jak również nie dokonuje powierzenie przetwarzania danych osobowych podanych przez użytkowników osobom trzecim, a które to informacje mogłyby zostać przez takie osoby trzecie wykorzystane do ich celów marketingowych.

 

VII. Bezpieczeństwo i integralność danych

 

Drewno Bis stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. DREWNO BIS posiada wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa wraz z załącznikami. Jednakże nawet mimo naszych najlepszych starań, całkowite zabezpieczenie danych przed wszelkimi zagrożeniami nie jest możliwe. Dokładamy wszelkich starań, aby dostęp do danych osobowych użytkowników był ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. Osoby, które mają dostęp do danych są zobowiązane do zachowania ich poufności.

 

VIII. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana staje się skuteczna we wskazanym terminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityki Prywatności pod adresem www.drewnobis.pl/polityka-prywatnosci      

W przypadku braku akceptacji zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić administrację o usunięcie jego danych.

 

Gliwice dnia 10.05.2019r.